dostaneme Vás na internet

Video

Tvorba krátkych spotov

Casting do filmu

Didacticus SZŠ

Casmatino

Hudba

Tvorba elektronickej hudby

RIDANI s.r.o.

RIDANI s.r.o., Hlavná 45, 04001 Košice, Slovakia .
IČO: 36594679, IČ DPH: SK202201741, Obchodný register: Košice, Oddiel: Sro, Vložka 16735/V.